top of page

OFERUJEMY

-WYCINKA DRZEW

 Nasze umiejętności, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają nam realizować  wycinki drzew niebezpiecznych w trudno dostępnych miejscach (przy budynkach, liniach energetycznych itp.)

Drzewa wycinamy metodą sekcyjną od góry przy użyciu technik alpinistycznych , poszczególne odcinki są odcinane oraz opuszczane na dół przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Posiadamy ubezpieczenie OC od wykonywanej działalności.

-PIELĘGNACJA DRZEW
Przeprowadzamy wszelakie zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. zabezpieczenie koron drzew wiązaniami, cięcia pielęgnacyjne, usuwanie martwych gałęzi posusz, cięcia korekcyjne poprawiające statykę drzew, cięcia prześwietlające, cięcia techniczne (usuwanie gałęzi kolidujących z otaczającą infrastrukturą jak budynki, linie energetyczne itp.)
-FREZOWANIE PNI
To jeden z częściej wykorzystywanych sposobów na skuteczne usunięcie pni drzew po wycince. Zaletą frezowania są niewielkie rozmiary maszyny, dzięki niewielkiej wadze nie niszczy trawników, można nimi pracować w dowolnym miejscu. Maszyna pozwala wyfrezować pniak na głębokość do 30 cm, efektem jest rozdrobnienie pniaka po ściętym drzewie na zrębki.
-USŁUGI RĘBAKIEM
Zachęcamy do skorzystania ze świadczonych przez nas usług rębakiem marki TIMBERWOLF. Świadczymy usługi rozdrabniania oraz wywozu gałęzi drzew po przeprowadzonych pracach.
-INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE
Wykonujemy inwentaryzację drzew i krzewów, projekty gospodarki drzewostanem, opracowujemy wnioski o wycinkę drzew.
-EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE
Wykonujemy kompleksową, wieloaspektową ocenę stanu zachowania drzew.
-PIELĘGNACJA I KONSERWACJA ZABYTKÓW ORAZ POMNIKÓW PRZYRODY
Realizujemy usługi pielęgnacji parków zabytkowych oraz drzew pomnikowych. Posiadamy niezbędne uprawnienia i doświadczenie dla wykonania rewaloryzacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków przyrody. Zabiegi pielęgnacyjne drzew wykonujemy metodą alpinistyczną : usuwanie posuszu, zakładanie wiązań.
-ZBIÓR NASION Z DRZEW STOJĄCYCH
Podczas zbioru stosujemy techniki linowe. Wykonujemy zbiór nasion z drzew matecznych oraz wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN). Posiadamy certyfikat zbieracza nasion wydany przez LBG KOSTRZYCA
-SZKOLENIE DRWALI
Posiadamy uprawnienia INSTRUKTORA ŚCINKI DRZEW.
-INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI
Posiadamy uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni. Oferujemy usługę nadzoru nad prowadzeniem prac w terenach zieleni.
bottom of page